Pols 9 Kg

MODEL: FEX9ABC
Extintor d’incendis portàtil, de pols polivalent ABC40, recarregable.
EFICÀCIA: 34A – 233B
 
Materials

  • RECIPIENT:  Xapa soldada, acabat pintat al foc en color vermell, segons norma UNE EN 10130
  • VÀLVULA:  Llautó, acer i cautxú
  • TUB SONDA: Polietilè
  • MÀNEGA I DIFUSOR: Cautxú i ABS, color negre
  • SÒCOL: Polietilè negre
  • MANÒMETRE: Llautó cromat
  • ETIQUETA:  Serigrafia o acetat adhesiu
  • CÀRREGA EXTINTORA: Pols química ABC40
  • CÀRREGA PROPULSORA: Nitrògen

Características del extintor de polvo FEX9ABC