POLS 6 KGMODEL: FEX6ABC

Extintor d’incendis portàtil, de pols polivalent ABC40, recarregable.
EFICÀCIA: 27A – 183B
 
Materials

  • RECIPIENT:  Xapa soldada, acabat pintat al foc en color vermell, segons norma UNE EN 10130
  • VÀLVULA: Llautó, acer i cautxú
  • TUB SONDA:  Polietilè
  • MÀNEGA I DIFUSOR: Cautxú i ABS, color negre
  • SÒCOL:  Polietilè negre
  • MANÒMETRE: Llautó cromat
  • ETIQUETA: Serigrafia o acetat adhesiu
  • CÀRREGA EXTINTORA: Pols química ABC40
  • CÀRREGA PROPULSORA: Nitrògen

Características del extintor de polvo FEX6ABC